BIO
DE WERKEN
 NEW! GOUACHES
PROJECTS
NUTTIGE INFO

De beelden van Martin Uvijn spreken voor zichzelf: hij streeft naar een positiever en realistischer wereldbeeld ontdaan van alle onwaarheden. Wat de schrijver of de filosoof tracht te bereiken met woorden, vult hij picturaal in. De titel van deze expo zegt het zelf: presenti cum: aanwezig zijn en dit betekent wakker blijven, vooral dan voor het weelderig tierende en intolerante woke onkruid die de eerder verkregen burgerlijke vrijheden in al hun overmoed trachten in te perken. Zelfs de artistieke vrijheden worden niet gespaard, indien ze in strijd zijn met wat de massa opgedrongen is en ondertussen “moet” denken.

Kenmerkend voor deze expo is, dat er naast enkele markante remakes van vroeger werk, ook voor het eerst: in première dus, de resultaten zullen te bekijken zijn enkele lyrisch abstracte experimenten, waarvoor de kunstenaar duidelijk buiten zijn confort-zone moeten treden is.

De beelden van Martin Uvijn spreken voor zichzelf: hij streeft naar een positiever en realistischer wereldbeeld ontdaan van alle onwaarheden. Wat de schrijver of de filosoof tracht te bereiken met woorden, vult hij picturaal in. De titel van deze expo zegt het zelf: presenti cum: aanwezig zijn en dit betekent wakker blijven, vooral dan voor het weelderig tierende en intolerante woke onkruid die de eerder verkregen burgerlijke vrijheden in al hun overmoed trachten in te perken. Zelfs de artistieke vrijheden worden niet gespaard, indien ze in strijd zijn met wat de massa opgedrongen is en ondertussen “moet” denken.

Kenmerkend voor deze expo is, dat er naast enkele markante remakes van vroeger werk, ook voor het eerst: in première dus, de resultaten zullen te bekijken zijn enkele lyrisch abstracte experimenten, waarvoor de kunstenaar duidelijk buiten zijn confort-zone moeten treden is.

Deze expo gaat door van vrijdag 11 november tot 4 december in Art Gallery The Painted Performance Korenbloemstraat 4 te Merelbeke en is geopend op zaterdagen en zondagen van 14u tot 18u.

 

CONVERSATIONS

“Conversations” is een tentoonstellingsproject van beeldhouwer William Temmerman en kunstschilder Martin Uvijn.

De beeldhouwwerken bevinden zich tussen de lyrische en geometrische abstractie terwijl verwijzingen naar een zekere figuratie nooit veraf zijn Daardoor bewandelen ze het smalle raakvlak met de eerder filosofisch geïnspireerde werken van Martin Uvijn, die daardoor duidelijk een ongekend soort magisch realisme genereert en waarin lyrisch abstracte achtergronden de basis vormen voor het werk. Vandaar de titel “Conversations”: een dialoog tussen de drie-dimensionele beelden van William Temmerman en de twee-dimensionele werken van Martin Uvijn. Ze bewandelen beiden een artistieke weg van waaruit ze verder ononderbroken willen evolueren naar een eerder stabiele vormgeving, die moeilijk zal kunnen bereikt worden, aangezien ze beiden eindeloos en rusteloos zoekende zijn, naar een daarvoor universeel herkenbare beeldgrammatica.

De strakheid van de beelden van William Temmerman wordt tegenover de fragiliteit van de bijna barok geschilderde werken van Martin Uvijn geplaatst, hetgeen een unieke wisselwerking vormt die uitmondt in een diepzinnige dialoog. De imponerende schittering van de harde carrara marmer, wordt tegenover de eerder teder aanvoelende olieverfdoeken geplaatst, hetgeen resulteert in een pastorale area, waar de schoonheid van de stilte zijn mysterieuze dans uitvoert. Geen geluid of schreeuwerigheid, maar een alles zeggende stilte, overdekt met de resultaten van de beeldhouwershamer op carrara en de precisieteit van de penseelstreken op het doek.
Deze expo gaat door van 20 juli tot 27 juli in galerie “Artine” Oosthelling Kursaal 6 te Oostende en is dagelijks geopend van 10u tot 20u.


 deze expo is te bezoeken van 10/11 tot 08/12/2019.
Elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of na telefonische afspraak.

 

 

 

Contact
Martin Uvijn
++32(0)477 46 12 20
info@martinuvijn.be
Art Gallery The Painted Performance
Korenbloemstraat 4
9820 Merelbeke (Belgium)
De gallery is dagelijks te bezoeken van 9u tot 16u.
Best na telefonische afspraak of per mail.


Van 11 november tot 3 december 2017:
expo Pur Sang in Art Gallery The Painted Performance


Van 31 maart tot 2 april 2017: Art meets History in de abdij van Grimbergen met oa. Panemarenko, Tuymans,
Raveel, Kamagurka enz....
"STREAM" van 5 tot 27 november inA rt Gallery The Painted Performance te Merelbeke.
30 april en 1 mei 2016: Areal Böhler Messe Düsseldorf
5 mei tot 16 mei 2016: Thermae Palace Hotel Oostende
8 tot 16 augustus 2015: Art Nocturne Knocke
3 tot 11 oktober 2015: 17de Biennale van de hedendaagse kunst in het kasteel van Poeke.
7 tot 29 november 2015: Art Gallery The Painted Performance te Merelbeke
BEHIND THE PERCEPTION, Art Gallery The Painted Performance te Merelbeke